27.2.07

Teine homomeeste vanasõna

Kui partnerid omavahel ei räägi läheb asi järelikult perse!

3 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Sa oled paras pede küll jah, imbetsill

Anonüümne ütles ...

Tallinna volikogu esitab Riigikohtule taotluse tunnistada kehtetuks sõjahaudade kaitse seaduse need sätted, mis on vastuolus kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega.
Täna arutas linnavolikogu oma erakorralisel istungil ettepanekut kasutada omavalitsuse võimalust kaitsta aktiivselt oma põhiseaduslikke tagatisi kohtus. Niisuguse ettepaneku tegi eelmisel nädalal volikogu esimees Toomas Vitsut, kes tulenevalt juriidilisest ekspertiisist väitis, et sõjahaudade kaitse seadus sekkub teatud olukordades ebaproportsionaalselt kohaliku omavalitsuse pädevusse.

Volikogu taotleb tänase otsuse kohaselt Riigikohtult sõjahaudade kaitse seaduse § 8 lg 2 ja § 9 lg 4 kehtetuks tunnistamist, kuna need sätted on vastuolus kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega.


Vitsut ütles taotluse selgituseks, et kõnealused seadusesätted piiravad põhjendamatult ja ebaproportsionaalselt omandiõigust ning omavalitsuse õigust korraldada iseseisvalt ja omal vastutusel kohaliku elu küsimusi. Samuti sekkub seaduse regulatsioon ta sõnul teatud olukordades kohaliku omavalitsuse pädevusse ehitustegevuse korraldamisel.

"Põhiseadus sätestab kohaliku omavalitsuse põhiseadusliku garantii," märkis Vitsut. "See on normide kompleks, mis reguleerib riigi ja kohaliku omavalitsuse suhet. Ühtlasi annab põhiseadus kohalikule omavalitsusele õiguse otsustada ja korraldada kõiki kohaliku elu küsimusi iseseisvalt, tegutsedes seaduste alusel."

Vitsut rõhutas, et juhul kui põhiseaduse riive omavalitsuse garantiide suhtes leiab tuvastamist, taotleb volikogu vastavate seadusesätete kuulutamist põhiseadusega vastuolus olevaks. "Kohaliku omavalitsuse koht terviklikus avaliku halduse organisatsioonis tuleb igal juhul põhiseaduse alusel tagada," lisas ta.

Anonüümne ütles ...

tohlakas